Start selectieproces voorkeursalternatief Verkenning A58 Tilburg-Breda

17-06-2020
632 keer bekeken

In de Programmaraad SmartwayZ.NL van 17 juni is de Notitie Kansrijke Oplossingen vastgesteld, hét startsein voor fase 2: de selectie van één voorkeursalternatief.

In het kader van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport is een verkenning gedaan naar de problemen en verschillende oplossingsrichtingen voor de A58 tussen Tilburg en Breda. In een intensief (deels online) participatieproces met weggebruikers, ambtelijke vertegenwoordigers, belanghebbenden en omwonenden bespraken we de problematiek op de A58 en de mogelijke alternatieven. In de Programmaraad SmartwayZ.NL van 17 juni is de Notitie Kansrijke Oplossingen vastgesteld, hét startsein voor fase 2: de selectie van één voorkeursalternatief.

De resultaten van de verkenning worden nu opgenomen in een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Het beschrijft de kansrijke alternatieven voor de A58 en het beoordelingskader dat we gebruiken bij de keuze voor het voorkeursalternatief. Met de NRD brengen we ook in beeld welke onderzoeksopgave we hebben voor het opstellen van de milieueffectrapportage (MER). We publiceren de NRD naar verwachting eind september, begin oktober 2020. Direct na publicatie kan iedereen via de formele inspraakprocedure advies inwinnen en een reactie geven over de onderzoeksopgave voor de MER.

Proces besluitvorming

Ondertussen werken we de alternatieven verder uit, zodat we een zorgvuldige analyse kunnen maken van onder andere het oplossend vermogen, de effecten en kosten. Met deze analyse kunnen we een onderbouwde keuze maken van de maatregelen die we nemen in het voorkeursalternatief. Het voorkeursalternatief en de resultaten van de beoordeling komen vervolgens samen in een ontwerp-structuurvisie. Deze visie maken we gelijktijdig met de MER openbaar (naar verwachting in het 3e kwartaal van 2021). Direct na publicatie van deze ontwerp-structuurvisie kan iedereen wederom via de formele inspraakprocedure advies inwinnen en een reactie geven. Op basis van de reacties op de ontwerp-structuurvisie en het MER, neemt de minister een definitieve voorkeursbeslissing en stelt de structuurvisie vast. Dit moment staat eind 2021 gepland.

De stappen richting de voorkeursbeslissing eind 2021 staan in onderstaande factsheet weergegeven. Klik hier voor grote versie.

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.