Termijn zienswijzen op NRD afgesloten, reactie volgt in januari

17-11-2020
4133 keer bekeken

Van donderdag 8 oktober tot en met woensdag 4 november 2020 was het mogelijk om een zienswijze in te dienen over het voornemen om een milieueffectrapport op te stellen voor het project A58 Tilburg - Breda.

Hiertoe is door het projectteam een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) gemaakt waarin staat aangegeven op welke wijze het milieueffectrapport wordt opgesteld en wat de uitgangspunten zijn. Op deze NRD kon worden gereageerd.

In totaal zijn 28 zienswijzen ingediend op de NRD, vooral door particulieren. Daarnaast hebben ook een aantal stichtingen gereageerd. Er zijn zienswijzen over verschillende onderwerpen ingediend o.a. over het onderliggende wegennet, toename (vracht-)verkeer, geluid, stikstof, fiets- en wandelmogelijkheden, verkeersveiligheid en leefbaarheid. Daarnaast zijn vragen gesteld over normen en beoordelingscriteria van de onderzoeksmethode. Parallel aan de zienswijzeprocedure is de onafhankelijke commissie m.e.r. gevraagd om een reactie te geven op de NRD. Het advies van de commissie is één van de verplichte stappen in het MIRT-proces die horen bij de totstandkoming van het voorkeursalternatief.

Het projectteam gaat nu aan de slag met de reactie (nota van antwoord) op de ingediende zienswijzen en het advies van de commissie m.e.r. Wij zullen in deze reactie beargumenteerd laten weten in hoeverre zienswijzen worden overgenomen. Dit gebeurt geanonimiseerd. Het streven is om medio januari 2021de nota van antwoord te hebben afgerond. De gehele reactie wordt geplaatst op de projectsite en de personen die een zienswijze hebben ingediend krijgen hierover persoonlijk bericht.

De volgende stap is om voor de drie genoemde alternatieven een milieueffectrapport op te stellen. In het milieueffectrapport worden naast  het goed in kaart brengen van de milieueffecten, ook o.a. de ontwerpen van de alternatieven, de verkeersberekeningen, een verkeersveiligheidsanalyse, een kostenraming en een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) opgenomen.

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.